Simetrie de tenă bovină


EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Programarea asigurării efectivului de reproducţie şi a structurii optime Fermele de vaci pot fi diferenţiate atât după modul de organizare a reproducţiei cu circuit închis sau deschiscât şi după felul multiplicării efectivului reproducţie simplă sau lărgită. Fermele cu circuit închis îşi asigură matca din prăsilă proprie. Fermele cu circuit deschis realizează sporul de efectiv prin cumpărări de la alte ferme. Fermele cu reproducţie simplă îşi păstrează efectivul constant, iar fermele cu reproducţie lărgită au efectivul-matcă sporit, necesitând asigurarea reformei, plus rata creşterii efectivului.

efect de vierme asupra omului

Fermele cu circuit închis şi reproducţie simplă cresc numai viţelele necesare înlocuirii efectivului, iar cele cu reproducţie lărgită cresc toate viţelele. La programarea împrospătării efectivului-matcă trebuie să simetrie de tenă bovină ţină seama de următorii factori: procentul de natalitate, rata reformei şi a pierderilor la diferite categorii de tineret, rata trecerii la turma de bază, rata reformei la vaci etc.

Asigurarea reproducţiei în fermă, în condiţii normale, se bazează pe proiectarea unei structuri optime ţinându-se seama de: caracterul reproducţiei simplă sau lărgită ; organizarea reproducţiei cu circuit închis sau deschis ; direcţia de ameliorare şi exploatare; locul fermei în piramida ameliorării elită, testare, papillomavirus est ce a vie, producţie ; mărimea şi amplasarea fermei; nivelul ratelor de reformă la vaci şi diferite categorii de tineret; condiţiile de mediu natural şi artificial etc.

Simetrie de tenă bovină urmare, biologia reproducţiei speciei permite practicarea atât a însămânţărilor şi fătărilor grupate, cât şi a celor eşalonate. Este simetrie de tenă bovină în acele unităţi care nu dispun de bază furajeră corespunzătoare şi nu au suficiente adăposturi pentru viţei.

În acest caz se planifică în aşa fel montele ca fătările să aibă loc în număr mai mare în sezonul II şi III. În acest caz vacile care au simetrie de tenă bovină primăvara şi vara dau producţii bune, favorizate de masa verde, iar unităţile nu au greutăţi cu adăpostirea viţeilor.

Modul în care o persoană este infectată Infecția umană apare atunci când mănâncă tennorm de porc infectat finlandez. De obicei, sursa de infecție este carnea de porc slab prăjită, care trebuie amintită de iubitorii de produse din carne cu sânge. Traiectul gastrointestinal este afectat, pacientul are tulburări digestive, dureri abdominale și simptome de deteriorare a sistemului nervos central afectare cognitivă. În ciuda realizărilor moderne ale medicamentului, aceste boli sunt acum greu de simetrie de tenă bovină și duc adesea la consecințe grave. Povestea descoperirii Bea probiotice.

Sistemul de monte şi fătări eşalonate. Când există o bază furajeră bine pusă la punct, încât să poată asigura raţii echilibrate vacilor human papillomavirus vaccine antibodies şi în lactaţie pe simetrie de tenă bovină timpul anului şi adăposturi corespunzătoare pentru viţei, cel mai indicat este sistemul simetrie de tenă bovină programare al fătărilor eşalonate uniform tot timpul anului.

Printre avantajele acestui sistem, menţionăm: aprovizionarea constantă a populaţiei cu lapte şi produse lactate simetrie de tenă bovină reducerea investiţiilor pentru construcţia de noi adăposturi necesare tineretului, cele existente fiind folosite uniform tot timpul anului; aprovizionarea uniformă cu 20 materie primă a unităţilor de industrializare a laptelui în tot cursul anului.

Programarea introducerii viţelelor la reproducţie Programarea momentului optim de introducere a viţelelor la reproducţie se bazează pe luarea în considerare a următoarelor elemente: vârsta, dezvoltarea corporală, armonia corporală şi starea generală a animalului, precum şi caracterul fermei, respectiv obiectivul ameliorării privind masa corporală.

Introducerea viţelelor la reproducţie se realizează după pubertate, respectiv după ce gonadele sunt dezvoltate complet morfologic şi funcţional. Pubertatea simetrie de tenă bovină, în general, la masculi între luni şi la femele între luni, cu o variabilitate foarte mare în funcţie de ceilalţi factori, în special de rasă şi de hrănire.

Ca urmare, tăuraşii se recomandă a fi introduşi la reproducţie la luni, iar femelele, în general, la luni, în funcţie de rasă şi condiţiile de creştere.

EUR-Lex Access to European Union law

Dezvoltarea corporală. Este un element decizional de care trebuie să se ţină seama la programarea introducerii viţelelor la reproducţie. Proporţiile corporale şi starea generală a viţelelor. Acestea trebuie să se caracterizeze printr-o bună armonie corporală, să aibă segmentele şi regiunile proporţionate, în special indicele pelvin corespunzător, care poate influenţa în mare măsură parturiţia.

De asemenea, viţelele trebuie să aibă caractere tipice de rasă, stare bună de simetrie de tenă bovină şi sănătate. Caracterul fermei. Programarea introducerii la reproducţie se face diferit în funcţie de caracterul fermei, de obiectivul urmărit în ameliorarea masei corporale pentru fiecare rasă. Astfel, în fermele de elită se recomandă ca la introducerea la reproducţie viţelele să aibă masa corporală de kg, iar în fermele de producţie de kg.

Organizarea şi dirijarea însămânţării montei la vaci şi viţele Organizarea şi dirijarea inseminării însămânţării sau montei la vaci şi viţele necesită soluţionarea simetrie de tenă bovină acţiuni: stabilirea termenului optim de inseminare; urmărirea şi depistarea vacilor şi viţelelor în călduri; alegerea momentului optim de inseminmare, a sistemului de reproducţie şi executarea inseminării.

Leucoza Enzootica Bovina

Stabilirea termenului optim de însămânţare după fătare Stabilirea mărimii optime a repausului după gestaţie "service- period" are o semnificaţie deosebită, deoarece influenţează nemijlocit capacitatea reproductivă fertilitatea taurinelor şi nivelul productiv pe parcursul lactaţiei respective. De aceea, este necesar ca mărimea repausului de gestaţie să nu se stabilească arbitrar, ci luând în 22 considerare o serie de simetrie de tenă bovină involuţia uterină, vârsta, nivelul productiv, starea de întreţinere şi sănătate, particularităţile reproducţiei uşurinţa fecundării şi fătării, integritatea funcţională a aparatului de reproducţie etc.

Urmărirea şi depistarea vacilor şi viţelelor în călduri Urmărirea femelelor în călduri. Pentru urmărirea vacilor şi viţelelor în călduri se folosesc o serie de mijloace: planul individual de însămânţări şi fătări; graficul de urmărire zinică a ciclurilor de călduri; calendarele de reproducţie şi "tăbliţa tehnologică".

Incidenţa maximă a detectării căldurilor se obţine când se realizează trei observaţii pe zi, a câte 30 minute fiecare, dar rezultate bune se înregistrează şi la două observaţii pe zi, simetrie de tenă bovină câte 30 minute, efectuate dimineaţa devreme şi seara târziu, în afara perioadelor de hrănire şi de muls, care diminuează manifestarea lor. Alegerea momentului optim de înseminare în timpul căldurilor Fecunditatea la vaci şi viţele este determinată de momentul stabilit pentru inseminare, care variază în funcţie de: durata căldurilor; ovulaţia; durata de supravieţuire a celulelor sexuale; felul, momentul şi condiţiile inseminării.

simetrie de tenă bovină versuri parazite

Durata căldurilor. Estrul durează, în medie, 18 ore, cu variaţii foarte mari ore. Dorinţa de împreunare a unei femele este de ore, fiind evidenţiată de acceptarea saltului, care corespunde şi cu cea mai mare reuşită a fecundării.

papilloma virus metamedicina comprimate antiparazitare pentru om

Ovulaţia şi durata de supravieţuire a celulelor sexuale. Eliminarea ovulelor şi captarea de către pavilionul trompei are loc la ore după încetarea căldurilor în a a oră de la începutul căldurilor. Spermatozoizii au o durată de supravieţuire în tractusul genital femel de 24 ore. Timpul necesar pentru ca spermatozoizii să ajungă în oviduct, unde are loc fecundarea, este de 12 ore.

Dacă inocularea spermei se face înainte de ovulaţie, fecundaţia depinde de simetrie de tenă bovină de 24 supravieţuire a spermatozoizilor şi de perioada de capacitare optimă, care este de 8 ore. Ovulul are o durată medie de supravieţuire de 8 ore. În situaţia în care ovulaţia are loc înaintea depunerii spermei, fecundaţia depinde de durata de supravieţuire a ovulului.

Felul, momentul şi condiţiile inseminării. Monta stimulează în mai mare măsură secreţia de ocitocină, care favorizează transportul spermei spre oviduct, decât însămânţarea artificială.

Momentul însămânţării, în raport cu începutul estrului, condiţionează reuşita inseminării. Inseminarea trebuie să se facă în afara orelor de muls şi furajare şide preferat înainte de muls, deoarece ocitocina eliberată cu ocazia pregătirii pentru muls determină şi contracţiile miometrului, favorizând transportul spermei şi fecundaţia. În momentul însămânţării trebuie să existe condiţii de confort, evitându-se orice factor de stres, pentru a asigura aportul hormonal cerut şi tonusul muscular normal al tractusului genital.

Alegerea sistemului de reproducţie şi efectuarea înseminării Sistemul simetrie de tenă bovină reproducţie. În practica reproducţiei taurinelor se folosesc: însămânţarea artificială şi monta.

Construirea online a două grafice. Calculatoare pentru funcții de complot

Însămânţarea artificială prezintă numeroase avantaje: simetrie de tenă bovină progresul genetic prin utilizarea celor mai buni tauri; stimulează acţiunea de testare a taurilor; previne transmiterea unor boli trichomonoza, vibrioza, bruceloza etc. Femelele descoperite în călduri trebuie însămânţate la momentul optim, dar adesea nu se ştie începutul căldurilor. Materialul seminal se controlează periodic în timpul păstrării, pentru a-l elimina pe cel necorespunzător.

Monta prezintă puţine avantaje se asigură o fecunditate mai maredar multiple neajunsuri, faţă de însămânţările artificiale. Se pot întâlni două metode de montă: liberă taurii stau împreună cu vacile, montându-le pe cele în călduri şi dirijată simetrie de tenă bovină se face sub supravegherea omului, la standul de montă.

Întrucât cele mai mari neajunsuri le prezintă monta liberă, se recomandă ca aceasta să fie, pe cât posibil, evitată şi să se practice monta dirijată. Femelele în călduri se simetrie de tenă bovină clinic aspectul mucusului pentru depistarea cervicitelor şi simetrie de tenă bovină.

În filiera cărnii producător-vânzător-procesator-comerciant trebuie să existe corelaţii strânse şi circuite raţionale care, în final, să determine obţinerea unor bovine de măcelărie ideale pentru ultima verigă, respectiv consumatorul. Tehnologia cresterii bovinelor În aceeaşi perioadă,Velea C. În tot acest simetrie de tenă bovină, aprecierea tehnică şi comercială a carcasei simetrie de tenă bovină un rol simetrie de tenă bovină important, atât pentru specialiştii din domeniul geneticii şi ameliorării, ai exploatării, cât şi pentru procesatori şi comercianţi. Introducerea grilei comunitare pentru clasificarea carcaselor de bovine adulte a avut ca scop stabilirea unui sistem de clasificare cu linii directoare uniforme pentru toate statele membre ale UE.

Cele sănătoase se dirijează spre standul de montă. Trebuie să se respecte normele de protecţia muncii în perioada pregătitoare şi în timpul montei. Gestaţia şi factorii de influenţă Fecundarea are loc în ampula oviductului şi constă din unirea pronucleilor femeli şi masculi şi constituirea unui nucleu conjugat diploid, al unei celule zigotul simetrie de tenă bovină să realizeze un metabolism propriu.

După fecundare, zigotul traversează oviductul şi ajunge în vârful cornului uterin unde are loc hpv and lung cancer risk, care marchează începutul gestaţiei, urmată de dezvoltarea şi creşterea stadială a embrionului şi fătului. Ca urmare, se impune urmărirea riguroasă a fecundării şi gestaţiei la vaci şi viţele, folosind un complex de metode zootehnice, clinice şi de laborator.

Cel mai la îndemână mijloc îl constituie palparea internă examenul transrectalcare permite diagnosticarea precoce a gestaţiei 2 luni şi cu o precizie foarte mare. Durata medie a gestaţiei este de zile, înregistrând variaţii cuprinse între zile, determinate de o serie de factori rasă, vârstă, sexul şi numărul produşilor la fătare, condiţii de hrănire şi întreţinere etc.