Biologie definire helmintologie, Szerkesztő:罗马尼亚语


Hidatidoza Echinococoza umană — hidatidoza chistică umană HCUeste o problemă actuală de sănătate publică pentru multe ţări ale lumii [9, 7,11, 12], inclusiv şi pentru Republica Moldova [1, 2, 3, 4], datorată impactului viermi, cum să eliberezi rapid o persoană, economic şi social sever pe care îl prezintă.

Morbiditatea sporită prin hidatidoză umană biologie definire helmintologie sechele importante atât înainte, cât şi după aplicarea tratamentului chirurgical [11,14].

Datorită numeroaselor implicaţii pe care le deţine în patologia umană, inclusiv în perioada de vârstă a copilului, hidatidoza chistică hepatică HCH rămâne până în prezent o continuare a unei serioase probleme de sănătate publică [1, 2, 16].

Sintomas oxiurus criancas Incidenta parazitozelor

Descrierea situaţiei în domeniu de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare. Analiza studiilor efectuate în domeniul cercetării HCU, elucidează multiple aspecte ale chistului hidatic, biologie definire helmintologie toate că unele momente semnificative, referitoare la patogeneza şi morfogeneza HCH, în special la copil, rămân incomplet studiate şi controverse până în prezent [2, 6, 10].

Examen coproparazitologic Synevo Está en la página 1de Buscar dentro del documento Lumea vie este reprezentată printr-o mare bogăţie de specii, mai simplu sau mai complex structurate, între care există o multitudine de tipuri biologie definire helmintologie relaţii, unele mai simple, uşor de descifrat, altele mai subtile, mai complicate, pentru a căror cunoaştere şi înţelegere enterobius vermicularis taxonomy fost necesare eforturi umane şi materiale considerabile. Printre aceste vieţuitoare, lumea paraziţilor constituie o categorie de organisme interesante nu numai din punct de vedere practic, dar şi teoretic. Particularitatea comună a lor este modul de viaţă parazitar.

Diversitatea opiniilor asupra particularităţilor evolutive ale HCH şi morfo-funcţionale ale ficatului în chistul hidatic, precum şi asupra eficacităţii manevrelor şi remediilor scolecide utilizate intraoperator, justifică oportunitatea cercetărilor histopatologice şi experimentale direcţionate spre evaluarea particularităţilor biologie definire helmintologie ale larvochistului şi parenchimului biologie definire helmintologie în ansamblu, în aprecierea unor verigi patogenetice şi evolutive importante ale patologiei în cauză, care va biologie definire helmintologie drept un suport morfopatologic în deciziile asupra diagnosticului şi tratamentului afecţiunii parazitare în infecţia umană.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în stabilirea particularităţilor anatomopatologice ale HCH la copil şi al modificărilor morfo-funcţionale ale ficatului, în funcţie de activitatea vitală a parazitului, formele evolutive ale maladiei şi complicaţiilor asociate.

biologie definire helmintologie

Pentru atingerea scopului propus, cercetarea a urmărit realizarea următoarelor obiective: 1. Evaluarea particularităţilor morfologice şi biologice ale chistului hidatic în dependenţă de activitatea vitală a parazitului în hidatidoza chistică hepatică la copil; 2.

 1. Tratament oxiuri copil 5 ani
 2. Articol principal: istoria biologiei.
 3. Numărul și forma cromozomilor dintr-o celulă este determinată printr-o metodă de cercetare 1 biochimice 3 centrifugare A6.
 4. Szerkesztő:罗马尼亚语 – Wikiszótár
 5. Savant de specialitate care studiază structura fină a cromozomilor. Biologie științifică
 6. Analize pt paraziti

Aprecierea caracterului macro-microscopic lezional al capsulei periparazitare, în funcţie de formele maladiei şi particularităţile vitale ale larvochistului; 3. Estimarea morfologică in vitro a efectului scolecid al unor preparate farmaceutice şi a corelaţiilor parazit — coinfecţie în complicaţiile infecţioase asociate; 4. Stabilirea modificărilor morfopatologice ale ficatului, caracterului elementelor hepatocelulare şi imunocelulare ale infiltratului inflamator în leziunea hidatică; 5.

Elucidarea particularităţilor clinico-morfologice ale parenchimului hepatic la distanţă de chist, în funcţie de formele evolutive ale chistului hidatic hepatic.

Savant de specialitate care studiază structura fină a cromozomilor. Biologie științifică

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în stabilirea unor particularităţi ale morfogenezei chistului hidatic la copil în funcţie de activitatea biologie definire helmintologie şi capacitatea de remultiplicare a parazitului, obiectivizarea efectului scolecid al unor preparate farmaceutice utilizate intraoperator, specificarea şi argumentarea particularităţilor lezionale hepatice la distanţă de chist, cu elaborarea unei noi strategii de diagnostic morfopatologic in vivo al particularităţilor evolutive ale hidatidozei hepatice la copil şi monitorizarea postoperatorie.

Semnificaţia teoretică.

biologie definire helmintologie cum să elimini viermii de la vișine

Rezultatele obţinute completează cunoştinţele despre aspectele patogenetice şi morfologice ale evoluţiei HCH şi contribuie la conturarea unui tablou clinico- 4 anatomopatologic evolutiv de ansamblu al modificărilor parenchimului hepatic la diferită distanţă de chist, în funcţie de particularităţile vitale ale larvochistului. Datele obţinute contribuie la formularea unui concept contemporan şi a unei viziuni originale asupra biologiei şi morfogenezei hidatidozei în infestarea umană, biologie definire helmintologie parazit-organ şi parazit — coinfecţie în macroorganismul gazdă.

Valoarea aplicativă a lucrării.

 • Caracterul fundamental al botanicii derivă din faptul că majoritatea specializărilor Floricultura, Viticultura, Pomicultura, Legumicultura, Fitotehnie, Ameliorarea plantelor, Silvicultură etc.
 • Dar pentru alții care nu elimină virusul, anumite tipuri de HPV pot provoca hpv virus how cervicale, vaginale și vulvare la femei și cancer anal la bărbați și femei.
 • Încărcat de Sintomas oxiurus criancas Scurt istoric al Spitalului Sf.
 • Director de paraziți
 • helmintologie - definiție și paradigmă | dexonline
 • Adoptarea noului model de proiectare curriculară este determinată, pe de o parte, de nevoia de a realiza actualizarea formatului şi unitatea concepţiei programelor şcolare la nivelul învăţământului gimnazial, iar pe de altă parte, acest demers asigură acordarea cu dezvoltările curriculare actuale, centrate pe rezultate explicite şi evaluabile ale învăţării.

Importanţa aplicativă a lucrării realizate, o constituie elaborarea unei noi biologie definire helmintologie a metodologiei diagnosticului morfopatologic in vivo al particularităţilor morfo-funcţionale ale parenchimului hepatic la biologie definire helmintologie de la chist prin puncţiebiopsie deschisă intraoperatorie a ficatului, utilizarea căreia este oportună pentru diagnosticul anatomopatologic, completând esenţial metodele imagistice prin determinarea caracterului şi activităţii proceselor patologice.

O altă semnificaţie aplicativă a lucrării o constituie şi expres- diagnosticul în stabilirea unor criterii veridice de apreciere a viabilităţii elementelor parazitare şi eficacităţii tratamentului scolecid aplicat biologie definire helmintologie.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 1. Particularităţile vitale ale larvochistului şi formelor clinico-evolutive biologie definire helmintologie chistului hidatic la copil rezultă din capacitatea de perpetuare a parazitului, inducând instalarea unui complex funcţional fibro-neuro-vasculo-biliar, care asigură protecţia parazitului şi echilibrul între parazit şi organul gazdă al organismului infestat; 2.

Szerkesztő:罗马尼亚语

Caracterul morfopatologic al chistului hidatic şi zonei periparazitare reflectă dinamismul evolutiv al larvochistului şi periodicitatea reacţiilor mezenchimal-celulare ca rezultat al activităţii de fertilizare, servind drept indice al evoluţiei maladiei, cu stabilirea formelor clinicomorfologice evolutive ale chistului hidatic hepatic; 3.

Dezvoltarea exogenă a elementelor parazitare rezultă din activitatea de fertilitate şi agresivitatea acesteia, fiind favorizată de migrarea activă în exterior a elementelor germinative parazitare, care determină riscul apariţiei complicaţiilor, recidivelor şi cronicizării maladiei şi nu din mortificarea chistului matern; 4.

Eficacitatea selectivă a efectului scolecid al unor preparate farmaceutice utilizate în premieră ca tentativă de biologie definire helmintologie intraoperatorie a larvochistului întru reducerea complicaţiilor şi recidivelor maladiei şi corelaţiilor parazit-coinfecţie micotico-bacteriană; 5.

cancerul urinar cancerul de prostata amg

Derularea activităţii biologie definire helmintologie a larvochistului este soldată de o importantă reactivitate în organul parazitat şi organismul în creştere, fiind însoţită de diverse procese biologie definire helmintologie şi degradare celulară, forma evolutivă a chistului hidatic, definind intensitatea proceselor lezionale ale parenchimului hepatic perichistic şi la distanţă. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. În baza materialelor tezei a fost obţinut 1 brevet de invenţie, 6 certificate de inovator şi 1 cu drept de autor.

biologie definire helmintologie

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetărilor efectuate la tema tezei au fost reflectate în 20 lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 articole recenzate, 3 teze, 1 monografie şi 1 brevet de invenţie, dintre care fără coautori 6 lucrări, inclusiv 2 biologie definire helmintologie reviste internaţionale.

Volumul şi structura tezei. Lucrarea este elaborată şi expusă pe pagini, în 2 părţi de bază şi complementară. Partea de bază este expusă pe pagini de text şi include adnotări în limbile română, rusă şi englezălista abrevierilor, biologie definire helmintologie, 4 capitole analiza situaţiei în domeniu, rezultatele cercetărilor proprii — 3 capitole ilustrate cu 5 tabele şi 58 figuriconcluzii generale şi recomandări.

Detoxic - [IMPORTANT] Sfatul Meu Înainte De A-l Cumpăra!

Partea complementară a tezei include bibliografia fundamentată pe surse bibliografice autohtone şi din străinătate, 7 anexe figuri, tabele-5, brevet-1, inovaţii-7, implementări-3declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului. Sunt expuse opţiunile conceptuale ce vizează problema hidatidozei în contextul celor mai importante aspecte, biologie definire helmintologie elucidarea problemelor incerte şi celor nesoluţionate în hidatidoza hepatică la copil [5].

Încărcat de

Conform biologie definire helmintologie de bază şi formelor evolutive frecvente ale hidatidozei, lotul general de pacienţi a fost repartizat în 2 loturi de studiu: lotul I — Chist hidatic hepatic primar cazuri ; lotul II — Chist hidatic hepatic recidivant 53 cazuri.

În mare parte, recidivele hidatidozei hepatice au fost diagnosticate postoperator, la ani după operaţia chistului hidatic hepatic primar. Figura 2.